GÖTEBORGS INTERNATIONELLA FOLKDANSKLUBB

Vårens PROGRAM 2021
(Reservation för ändringar)

 

Datum

Värdar

18.30-20.00

20.00-22.00

10 jan
(31 jan)?

Inställt p.g.a. Covid

Dansplanering

Dans

 

Gamla program

 

Foto Berndt

Testa länk