Balkandansarna

 

     

Uppvisning på Artisten

 
Uppvisning på Liseberg samt gammalt
 
Resan till Ohrid 2005